Kiến Thức

Qúa tải là gì?

quá-tải-là-gì-9shop

✍ Qúa tải là khi sử dụng các thiết bị điện với công suất lớn hơn công suất nguồn.
Ví dụ: Ổ cắm có dòng định mức 16A, ta cắm nhiều thiết bị cùng lúc dẫn đến ổ cắm bị quá tải, nóng lên rồi cháy.